Pravidlá nízkej kapitalizácie

pravidlá nízke kapitalizácie

Slovenská republika od roku zmeny daňovej sústavy, t.z. od roku 1993, viackrát zmenila samotný zákon o dani z príjmu a v súčasnej dobe platný zákon č. 595/2003 Z.z. má už toľko noviel, že sa v súčasnosti chystá vydať úplne nový zákon o dani z príjmu, jeho reálna platnosť je otázna. V rámci nespočetného množstva noviel, boli niektoré novely veľmi tvrdé voči podnikateľským subjektom, ako napr. licencie, ktoré v podstate doznievajú 6 rokov od ich platnosti, ako aj nie podľa môjho názoru neuznanie zmluvných úrokov ako daňový náklad medzi podnikateľskými subjektami.

Z môjho pohľadu však prijala aj dobrú novelu, a to § 21 Pravidlá nízkej kapitalizácie od roku 2015, aj keď na určité daňové subjekty ako banky sa nevzťahuje. Prečo dobrú novelu zákona o dani z príjmu? Je to z toho dôvodu, že táto novela sa vzťahuje aj na daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, t.z., daňových nerezidentov.

Dlhé roky od vzniku novej daňovej sústavy, a to najmä v deväťdesiatych rokoch minulého storočia, finančne zdatný daňoví rezidenti, resp. nerezidenti doslova vyťahovali finančné prostriedky vložené ako pôžičky do účtovných jednotiek prostredníctvom poskytnutých pôžičiek a následnými vysokými úrokmi za poskytnuté pôžičky, vlastne podľa vtedy platného zákona optimalizovali aj základ dane.

Od čias deväťdesiatych rokov minulého storočia došlo k zásadným zmenám v platnom zákone o dani z príjmu, ktorým sa zamedzuje v určitých prípadoch tunelovať firmy, či je to paragraf o transferovom oceňovaní alebo pravidlá nízkej kapitalizácie. Čo vlastne znamená paragraf pravidlá nízkej kapitalizácie?

Pre jednoduché pochopenie je to v podstate limitovanie úrokov do 25 % z ukazovateľa EBITDA, ktorý je súčtom hospodárskeho výsledku pred zdanením, vrátane odpisov a úrokov. Každá vyššia čiastka nad 25 % úrokov je v podstatne pripočítateľnou položkou.

V súvislosti s poskytnutými pôžičkami som osobne rád, že sa ustálil názor na poskytnuté pôžičky od spoločníkov do vlastnej spoločnosti. Tento dlhodobý problém, či pôžička od spoločníka musí byť úročená, resp. neúročená sa vyprofiloval na názor, že v tomto konkrétnom prípade sa jedná o občiansko-právny vzťah a z toho dôvodu si myslím, že pôžička od spoločníka nemusí byť úročená, ale mala by byť zahrnutá v transferovej dokumentácii.

Nevyznáte sa v daňových zákonoch a predpisoch? My vám pomôžeme!

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *