Daňové poradenstvo

Vy sa venujte podnikaniu, my sa postaráme o optimalizáciu hospodárskeho výsledku a daňové priznanie

daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

I keď dochádza neustále k legislatívnym zmenám v daňovej oblasti, naša spoločnosť je schopná, vzhľadom na širokú škálu kapacitných možností, poskytnúť daňové poradenstvo z celej oblasti daňovej legislatívy. S otázkami z daňovej oblasti sa môže na našu spoločnosť obrátiť klient kedykoľvek, pričom písomná odpoveď bude doručená v dohodnutom čase.

daňové poradenstvo

Daňové plánovanie a optimalizácia daňového zaťaženia

Daňová legislatíva poskytuje spoločnostiam nové možnosti plánovania svojich daňových povinností. Daňovou legislatívou sa zaoberáme u každého klienta špecificky, čo dáva možnosť optimalizovať daňové zaťaženie nielen z hľadiska krátkodobého, ale i dlhodobého prognózovania. Tieto metódy však vyžadujú rozsiahle skúsenosti v oblasti princípov daňovníctva a daňovej politiky, ktorými naša spoločnosť disponuje.

daňové poradenstvo

Príprava daňového priznania

Poradenstvo a asistencia pri spracovaní priznania k dani z príjmu a dohoda o daňovom zastupovaní pred úradnými orgánmi je celoročný proces, ktorého sa zúčastňujú jednak naši pracovníci, jednak pracovníci z konkrétnych spoločností. Naším cieľom je dosiahnuť stav, aby klient vyhovel všetkým príslušným daňovým a právnym predpisom, aby dane boli včas zaplatené a predišlo sa tak penalizácii a tým i nepriaznivým dopadom na disponibilný zisk.

danove poradenstvo

Zastupovanie pred správcom dane

Konateľ zastupuje klienta v rozsahu stanovenom na základe plnej moci pred správcom dane, resp. na živnostenskom úrade a iných úradoch štátnej správy. Zabezpečuje všetky úkony, ku ktorým je splnomocnený osobne, v prípade potreby elektronicky.

Ďalšie služby

Mate záujem o naše daňové poradenstvo?

Neváhajte nás kontaktovať!