Audit Slovakia Trenčín

Naša spoločnosť bola založená v roku 1993 ako spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou. Sme jednou z prvých audítorských spoločností na Slovensku. Konateľ spoločnosti Ing. Ernest Juriga je členom Slovenskej komory daňových poradcov od roku 1994 a členom Slovenskej komory audítorov od roku 1990. Od roku 1997 konateľ spoločnosti vykonáva súdno-znaleckú činnosť v odbore ekonómia a manažment, odvetvie účtovníctvo a daňovníctvo.

Naš tím

Ernest Juriga

Ing. Ernest Juriga

konateľ spoločnosti

Erik Juriga

Erik Juriga

asistent daňového poradcu

Júlia Hostačná

Júlia Hostačná

účtovníčka

Veronika Bahnová

Veronika Bahnová

účtovníčka

Referencie

Proreco logo

PRORECO, s.r.o.

V dnešnej dynamickej dobe sa spoločnosti musia vysporiadať s veľkým množstvom informácií a neustálych zmien v legislatíve. Na to, aby sme vo svojom obore patrili k špičke, neustále pracujeme na zlepšovaní našej technológie, na inováciách a nasledovaní nových trendov. Všetku našu energiu a čas sa snažíme investovať do našich zákazníkov, aby sme im dodali produkt v čo možno najvyššej kvalite. Neistota v účtovnej oblasti by nás oberala o možnosť venovať sa našej práci naplno, preto je pre nás podpora a kontrola audítorskej firmy nevyhnutná.

Služby spoločnosti Audit Slovakia Trenčín, spol. s r.o. využívame už od roku 2013. Vďaka ich dohľadu vieme, že svoju prácu vykonávame na vysokej úrovni nielen po technickej stránke, ale aj po stránke účtovnej a daňovej. Vzájomná spolupráca nám priniesla väčšiu istotu pri riešení daňovej, účtovnej a odvodovej problematiky na úrovni SR, ale tiež v rámci našich aktivít v EÚ.

SAD Dunajská Streda logo

Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, a.s.

Naša spoločnosť dlhoročne využíva služby audítora a daňového poradcu Ing. Ernesta Jurigu. Poskytuje nám nezávislý názor, kvalitné a aktuálne informácie, identifikuje riziká a možnosti ich efektívneho riešenia. S poskytovanými službami je naša spoločnosť spokojná, či už v rámci pravidelných vykonávaných auditov účtovníctva alebo poradenstve v oblasti daní. Ceníme si výbornú komunikáciu, jeho vedomosti na vysokej úrovni, ochotu poradiť a dobrú znalosť pomerov v spoločnosti.
Elimer logo

ELIMER, a.s.

Spoločnosť Audit Slovakia Trenčín, s.r.o. je naším partnerom v oblasti poskytovania audítorských služieb už od roku 2006. Bola naším partnerom počas postupného rastu našej spoločnosti a za toto obdobie sme spolu prešli riešením bežných aj náročnejších účtovno-ekonomických prípadov, pri ktorých nám s odbornosťou a profesionalitou boli poskytované informácie a usmernenia vyplývajúce z neustále sa meniacich účtovných a daňových právnych predpisov. V neposlednom rade aj korektnosť vzájomných vzťahov je predpokladom našej ďalšej úspešnej spolupráce.

Certifikáty

Neváhajte nás kontaktovať!